_____________________________________________________________________________

Om ni önskar att bli av med en stubbe, är stubbfräsning ett bra alternativ.

För att räkna ut priset själv, gör så här:
Mät hur många decimeter bred stubben är i marknivå (stubbens diameter).
Multiplicera antalet decimetrar med 125:-, och lägg sedan till 350:- för framkörningsavgiften.

Summan är inklusive moms.
OBS! Har ni många stubbar på samma ställe, är det förstås bara en framkörningsavgift.

 

Kronverket - Dalbyvägen Södra Villan i Staffanstorp.
Tel: 0709-823420  andreas@kronverket.se Innehar F-skatt och försäkring.