_____________________________________________________________________________

Träd som blivit för stora
kan orsaka problem av
olika slag. Oftast går det
att lösa med beskärning.
Vi beskär träd i alla storlekar.

Kronverket är ETW*-certifierat, och vi följer ETW-riktlinjer även när det gäller beskärning.


 
*ETW - European Tree Worker.
En certifiering som gäller i hela
Europa och fungerar som en trygghet och kvalitetssäkring för er som beställare.

Kronverket - Dalbyvägen Södra Villan i Staffanstorp.
Tel: 0709-823420  andreas@kronverket.se Innehar F-skatt och försäkring.